Get Adobe Flash player
Kontaktní informace
an image
DUsoft computers
Elišky Krásnohorské 4552
430 03 Chomutov
Email: DUsoft

Tel: pouze GSM
Fax: neprovozujeme
GSM: 608 484 610Meteorologie a chmel

Český chmel patří bezesporu k zemědělským komoditám s nejdelší tradicí. Stabilita výnosů je výrazně závislá na vývoji meteorologických podmínek, zejména na výskytu a časovém rozložení přirozených srážek. Deficit srážek v posledních letech oproti dlouhodobému průměru dosahuje v některých růstových obdobích více jak 30%. Tento fakt je ještě zvýrazněn i průběhem teplot. Oproti dlouhodobému průměru se pohybuje zvýšení teplot ve vegetačním období od 0,5 do 3,2°C.
O tom, že dochází v posledních letech ke globálním změnám klimatu a zvýšenému výskytu extrémních průběhů počasí se můžeme přesvědčovat denně v médiích.
Proto je třeba počasí v pěstitelských oblastech detailně sledovat a pěstování chmele podle naměřených výsledků řídit. Nicméně naše síť měřicích stanovišť může velmi dobře posloužit i turistům při plánování jejich aktivit.
Děkujeme za návštěvu našich stránek. Přijďte zase.

Další informace

Technologie

an image

Bezdrátová verze Vantage Pro 2 patří k oblíbeným produktům z nabídky americké firmy DAVIS jež má za sebou více než 30letou historii. Tento model obsahuje bezdrátovou integrovanou senzorovou jednotku (Integrated Sensor Suite – ISS) skládající se ze srážkoměru, anemometru s 12 metrovým kabelem pro připojení k ISS, senzorů teploty a relativní vlhkosti vzduchu umístěné v radiačním štítu, konzolu, AC adaptér a záložní baterie. My používáme rozšířenou variantu této stanice, Vantage Pro 2 Plus (VP2+), která má ve výbavě kromě již zmíněných senzorů také UV čidlo a senzor solární radiace.

Metodika

an image

Metodika měření je nastavena na všech stanicích stejně. Měří se všechny veličiny, pro které má stanice senzory. Jejich výstupní hodnoty se akumulují v mezipaměti (tzv. dataloggeru). Každých 15 minut jsou předávány řídicímu počítači. Ten pomocí speciálního softwaru zobrazuje okamžité hodnoty meteodat na displeji monitoru a následně vytváří grafickou interpretaci naměřených dat, která je každých 15 minut předávána na FTP server a tím vlastně zveřejněna k vašemu využití.

an image

Interpretace

an image

Data jsou interpretována prostřednictvím velkoplošného grafického panelu dostupného přes položku Aktuální data. V levé části panelu jsou numericky shromážděny okamžité naměřené hodnoty a také historie denních maxim a minim včetně času, kdy byly naměřeny.
Pod položkou Data týden najdete posledních osm dnů měření po deseti minutách v ASCII souboru, takže jednoduchým importem do spreadsheet kalkulátoru můžete vytvářet vlastní grafy nebo tabulky.
Stejně tak (v ASCII souborech) jsou data za běžný a předchozí měsíc (v denních průměrech) a za běžný a předchozí rok (v měsíčních průměrech).
Data jsou pro vás k volnému použití.